สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T006 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2551-59

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-6 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2551 – 2560
Table 7-6 Population per scientific and technological publication by country of Asia-pacific Region, 2008 – 2017
ประเทศ
(Country)
จำนวนประชากรของประเทศ : ล้านคน (Populations : million persons)(1)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
สิงคโปร์
(Singapore)
4.85.05.15.25.35.45.55.55.75.6
ไต้หวัน
(Taiwan)
23.023.023.023.123.323.423.723.423.423.5
เกาหลีใต้
(South Korea)
48.949.249.449.850.050.250.350.450.651.5
ญี่ปุ่น
(Japan)
127.7127.6127.5127.8127.6127.3126.1127.1126.3126.8
มาเลเซีย
(Malaysia)
27.327.828.328.829.229.730.229.930.831.6
บรูไน
(Brunei)
0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
จีน
(China)
1,324.71,331.31,337.71,344.11,350.71,357.41,369.81,364.31,382.31,386.4
ไทย
(Thailand)
66.266.366.466.666.967.067.267.768.169.0
อินเดีย
(India)
1,174.71,190.11,205.61,221.21,236.71,252.11,267.41,295.31,326.81,339.2
ลาว
(Laos)
6.16.36.46.56.66.86.96.76.96.9
เวียดนาม
(Vietnam)
85.186.086.987.888.889.790.290.794.495.5
กัมพูชา
(Cambodia)
13.914.114.414.614.915.115.415.315.816.0
ฟิลิปปินส์
(Philippines)
90.491.993.495.196.798.4100.199.1102.3104.9
อินโดนีเซีย
(Indonesia)
234.2237.5240.7243.8246.9249.9252.8254.5260.6264.0
พม่า
(Burma)
51.251.551.952.452.853.353.753.454.453.4
ประเทศ
(Country)
ผลงานตีพิมพ์ (Number of publication)(2)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
สิงคโปร์
(Singapore)
6,8747,4108,1868,3009,32410,40110,81410,89711,85112,220
ไต้หวัน
(Taiwan)
20,84422,10122,94023,65024,62625,53224,85722,35023,41922,623
เกาหลีใต้
(South Korea)
32,96836,04339,41241,21545,75349,10151,22151,16254,71855,455
ญี่ปุ่น
(Japan)
73,48672,64471,54569,37672,57875,32673,44268,89275,04875,720
มาเลเซีย
(Malaysia)
2,7914,1375,6006,5797,7268,7779,8319,31110,21910,097
บรูไน
(Brunei)
475148426178107159189182
จีน
(China)
106,384122,257134,899148,718175,744212,587243,268257,387298,597330,001
ไทย
(Thailand)
4,2174,6535,0655,2455,6946,3046,3336,3827,4308,101
อินเดีย
(India)
35,98637,54140,66141,78945,33150,61753,96353,38560,53163,556
ลาว
(Laos)
555791100131130124153155138
เวียดนาม
(Vietnam)
9269561,2021,2921,6142,1042,3312,5293,2613,885
กัมพูชา
(Cambodia)
84121131115161197201226272263
ฟิลิปปินส์
(Philippines)
6166606828047529029329721,1471,277
อินโดนีเซีย
(Indonesia)
6938629579811,1921,4331,4891,5311,9632,260
พม่า
(Burma)
41424846495868104158237
ประเทศ
(Country)
จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อประชากร 1,000 คน (Number of Publication per 1,000 Population)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
สิงคโปร์
(Singapore)
1.4201.4861.6121.6011.7551.9261.9671.9922.0802.178
ไต้หวัน
(Taiwan)
0.9600.9610.9971.0251.0571.0921.0490.9551.0010.963
เกาหลีใต้
(South Korea)
0.6740.7330.7980.8280.9150.9781.0181.0151.0821.077
ญี่ปุ่น
(Japan)
0.5750.5690.5610.5430.5690.5920.5820.5420.5940.597
มาเลเซีย
(Malaysia)
0.1020.1490.1980.2290.2640.2950.3260.3110.3320.320
บรูไน
(Brunei)
0.1210.1290.1200.1030.1480.1870.2530.3810.4410.455
จีน
(China)
0.0800.0920.1010.1110.1300.1570.1780.1890.2160.238
ไทย
(Thailand)
0.0640.0700.0760.0790.0850.0940.0940.0940.1090.117
อินเดีย
(India)
0.0310.0320.0340.0340.0370.0400.0430.0410.0460.047
ลาว
(Laos)
0.0090.0090.0140.0150.0200.0190.0180.0230.0220.020
เวียดนาม
(Vietnam)
0.0110.0110.0140.0150.0180.0230.0260.0280.0350.041
กัมพูชา
(Cambodia)
0.0060.0090.0090.0080.0110.0130.0130.0150.0170.016
ฟิลิปปินส์
(Philippines)
0.0070.0070.0070.0080.0080.0090.0090.0100.0110.012
อินโดนีเซีย
(Indonesia)
0.0030.0040.0040.0040.0050.0060.0060.0060.0080.009
พม่า
(Burma)
0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0020.0030.004
ที่มา (source):
(1) The World Bank
(2) Thomson Reuters web of knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 3rd May 2018
(Visited 103 times, 1 visits today)