สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T008 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2559

    
AR-T008 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2559
AR-T008 Scientific and technological publications by Country Co Publication
, 2016
อันดับ
(Rank)
ประเทศ
(Country)
ผลงานตีพิมพ์
(Number of publications)
1สหรัฐอเมริกา(USA) 1,298
2ญี่ปุ่น(JAPAN)820
3จีน(CHINA)665
4อังกฤษ(ENGLAND)649
5เยอรมัน(GERMANY)414
6ออสเตรเลีย(AUSTRALIA)406
7ฝรั่งเศส(FRANCE)401
8เกาหลีใต้(SOUTH KOREA)359
9อินเดีย(INDIA)349
10ไต้หวัน(TAIWAN)277
11มาเลเซีย(MALAYSIA)276
12อิตาลี(ITALY)272
13สเปน (SPAIN)255
14สวิตเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND)248
15บราซิล (BRAZIL)240
16ออสเตรีย(AUSTRIA)224
17เนเธอแลนด์(NETHERLANDS)198
18เบลเยี่ยม(BELGIUM)169
19ซาอุดิอาระเบีย(SAUDI ARABIA)197
20กรีก (Greece)195
ที่มา (Source): Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), As of 5 May 2017
(Visited 33 times, 1 visits today)