สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T008 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-8 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2560
Table 7-8 Scientific and technological publications by country (co-publication), 2017
อันดับ
(Rank)
ประเทศ
(Country)
ผลงานตีพิมพ์
(Number of publications)
1สหรัฐอเมริกา (USA)1,428
2ญี่ปุ่น (Japan)826
3อังกฤษ (England)706
4จีน (China)646
5ฝรั่งเศส (France)467
6ออสเตรเลีย (Australia)457
7เยอรมนี (Germany)401
8อินเดีย (India)375
8เกาหลีใต้ (South Korea)375
10อิตาลี (Italy)331
11มาเลเซีย (Malaysia)319
12บราซิล (Brazil)284
13ไต้หวัน (Taiwan)281
14สเปน (Spain)279
15สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)271
16ออสเตรีย (Austria)237
17เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)221
18นิวซีแลนด์ (New Zealand)218
19รัสเซีย (Russia)215
20เบลเยี่ยม (Belgium)207
ที่มา (source):
Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 3rd May 2018
(Visited 28 times, 1 visits today)