สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T001 สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทงบประมาณปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
งบบุคลากรและงบดำเนินงาน838,693851,611871,033870,430866,381
งบประมาณ วทน.89,11994,615103,254111,243116,910
งบประมาณที่ไม่ใช่ วทน.1,597,1881,628,7751,745,7131,751,3271,916,709
รวม2,525,0002,575,0002,720,0002,733,0002,900,000
(Visited 247 times, 1 visits today)