สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T001 สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ

      
สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
2557255825592560
งบบุคลากรและงบดำเนินงาน838,693851,611871,033870,430
งบประมาณ วทน.89,11994,615103,254111,243
งบประมาณที่ไม่ใช่ วทน.1,597,1881,628,7751,745,7131,751,327
รวม2,525,0002,575,0002,720,0002,733,000
(Visited 118 times, 1 visits today)