สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T002 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม วทน. (ตามนิยาม UNESCO)

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม วทน. (ตามนิยาม UNESCO)
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561
กิจกรรมนวัตกรรม
(Innovation: INNO)
1,1841,1931,0701,8401,298
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
(Research and experimental development: RD)
19,78322,55325,50123,72218,847
กิจกรรมการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific and technological education and training: STET)
46,72750,83557,24762,54067,745
กิจกรรมการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific and technological service: STS)
21,42520,03319,43523,14129,020
รวม89,11994,615103,254111,243116,910
(Visited 129 times, 1 visits today)