สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T006 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกิจกรรม วทน.

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

BG-T006 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกิจกรรม วทน.    
หน่วย : บาท
งบประมาณภาครัฐ255725582559
กรุงเทพฯ และปริมณฑลINNO51,790,1001,065,746,200
RD554,358,3001,129,540,00019,036,244,800
STET1,685,676,6001,636,894,50028,932,595,600
STS20,604,00031,115,20013,205,998,850
ภาคเหนือINNO11,379,000
RD1,925,641,3002,093,789,8002,307,910,150
STET7,815,922,1009,334,802,30011,421,612,700
STS649,824,900742,148,6002,024,584,320
ภาคใต้INNO2,682,800
RD303,590,400597,449,600779,485,570
STET3,119,843,3004,348,335,3005,082,012,800
STS482,194,400174,183,300681,109,180
ภาคกลางINNO2,550,000
RD80,115,50079,644,300412,103,000
STET446,252,100475,534,100572,363,300
STS35,992,50029,137,500715,054,420
ภาคตะวันตกINNO41,498,0002,250,800
RD23,524,30031,352,000142,292,390
STET250,792,100366,985,800662,214,000
STS55,204,10039,674,600310,725,180
ภาคตะวันออกINNO1,619,000
RD89,021,800272,866,000607,918,600
STET1,032,259,4001,075,001,8002,379,097,300
STS62,681,500128,283,400805,036,640
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือINNO12,025,0002,250,800
RD980,632,8001,127,509,6001,653,965,390
STET4,937,284,5006,446,592,4008,197,538,800
STS178,115,300282,626,8001,628,969,610
ส่วนกลางINNO1,160,028,8001,057,932,200
RD15,819,758,10017,221,009,400560,900,800
STET25,951,584,10027,151,002,300
STS19,922,499,40018,506,060,10063,542,900
ส่วนภูมิภาคINNO24,000,00011,622,400
RD6,417,000
STET1,487,045,700
STS17,680,00099,490,900
อื่นๆSTS472,000472,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100
ที่มา : สำนักงบประมาณ ประมวลผลโดย สวทน.
(Visited 102 times, 1 visits today)