สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T007 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และพื้นที่

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

BG-T007 สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกิจกรรม วทน. และพื้นที่    
หน่วย : บาท
งบประมาณภาครัฐ255725582559
INNOกรุงเทพฯ และปริมณฑล51,790,1001,065,746,200
ภาคเหนือ11,379,000
ภาคใต้2,682,800
ภาคกลาง2,550,000
ภาคตะวันตก41,498,0002,250,800
ภาคตะวันออก1,619,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12,025,0002,250,800
ส่วนกลาง1,160,028,8001,057,932,200
ส่วนภูมิภาค24,000,00011,622,400
RDกรุงเทพฯ และปริมณฑล554,358,3001,129,540,00019,036,244,800
ภาคเหนือ1,925,641,3002,093,789,8002,307,910,150
ภาคใต้303,590,400597,449,600779,485,570
ภาคกลาง80,115,50079,644,300412,103,000
ภาคตะวันตก23,524,30031,352,000142,292,390
ภาคตะวันออก89,021,800272,866,000607,918,600
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ980,632,8001,127,509,6001,653,965,390
ส่วนกลาง15,819,758,10017,221,009,400560,900,800
ส่วนภูมิภาค6,417,000
STETกรุงเทพฯ และปริมณฑล1,685,676,6001,636,894,50028,932,595,600
ภาคเหนือ7,815,922,1009,334,802,30011,421,612,700
ภาคใต้3,119,843,3004,348,335,3005,082,012,800
ภาคกลาง446,252,100475,534,100572,363,300
ภาคตะวันตก250,792,100366,985,800662,214,000
ภาคตะวันออก1,032,259,4001,075,001,8002,379,097,300
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,937,284,5006,446,592,4008,197,538,800
ส่วนกลาง25,951,584,10027,151,002,300
ส่วนภูมิภาค1,487,045,700
STSกรุงเทพฯ และปริมณฑล20,604,00031,115,20013,205,998,850
ภาคเหนือ649,824,900742,148,6002,024,584,320
ภาคใต้482,194,400174,183,300681,109,180
ภาคกลาง35,992,50029,137,500715,054,420
ภาคตะวันตก55,204,10039,674,600310,725,180
ภาคตะวันออก62,681,500128,283,400805,036,640
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ178,115,300282,626,8001,628,969,610
ส่วนกลาง19,922,499,40018,506,060,10063,542,900
ส่วนภูมิภาค17,680,00099,490,900
อื่นๆ472,000472,000
รวม89,119,016,30094,614,600,100103,253,524,100
ที่มา : สำนักงบประมาณ ประมวลผลโดย สวทน.
(Visited 56 times, 1 visits today)