สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T002 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2555 – 2559

CT-T002 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2555 – 2559          
CT-T002 Competitiveness rankings (WCY, MD) by countries of the Asia Pacific region, 2012 – 2016
ประเทศ2550255125522553255425552556255725582559
(Country)2007200820092010201120122013201420152016
ฮ่องกง (Hong Kong)3322113421
สิงคโปร์ (Singapore)2231345334
ไต้หวัน (Taiwan)18132386711131114
มาเลเซีย (Malaysia)23191810161415121419
ออสเตรเลีย (Australia)1277591516171817
จีน (China)15172018192321232225
เกาหลีใต้ (South Korea)29312723222222262529
ญี่ปุ่น (Japan)24221727262724212726
นิวซีแลนด์ (New Zealand)19181520212425201716
ไทย (Thailand)33272626273027293028
ฟิลิปปินส์ (Philippines)45404339414338424142
อินโดนีเซีย (Indonesia)54514235374239374248
อินเดีย (India)27293031323540444441
จำนวนประเทศ55555758595960606161
(Number of countries)
ที่มา : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
Source : International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2012 - 2016. Search as of June 2, 2016
หมายเหตุ : ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมีทั้งหมด 13 ประเทศ
(Visited 154 times, 1 visits today)