สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

CT-T002 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2553 – 2560

 ตารางที่ 1-2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2553 – 60        
Table 1-2 Competitiveness rankings (WCY, IMD) by countries of the Asia Pacific region, 2010 – 17
ประเทศ25532554255525562557255825592560
(Country)20102011201220132014201520162017
ฮ่องกง (Hong Kong)21134211
สิงคโปร์ (Singapore)13453343
ไต้หวัน (Taiwan)8671113111414
มาเลเซีย (Malaysia)1016141512141924
ออสเตรเลีย (Australia)59151617181721
จีน (China)1819232123222518
เกาหลีใต้ (South Korea)2322222226252929
ญี่ปุ่น (Japan)2726272421272626
นิวซีแลนด์ (New Zealand)2021242520171626
ไทย (Thailand)2627302729302827
ฟิลิปปินส์ (Philippines)3941433842414241
อินโดนีเซีย (Indonesia)3537423937424842
อินเดีย (India)3132354044444145
จำนวนประเทศ5859596060616163
(Number of countries)
ที่มา (Source): International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2010-2017
หมายเหตุ : ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมีทั้งหมด 13 ประเทศ
(Visited 328 times, 1 visits today)