สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T010 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต และภาค

ตารางที่ 8-10 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต และภาค                  
Table 8-10 Percentage of households using broadband Internet
ภาคจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (พันครัวเรือน)ประเภทของอินเตอร์เน็ต
NarrowbandBroadbandไม่แน่ใจ
Analogue modem, ISDN[1]แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ 2G,2.5G (เช่น GSM,CDMA,GPRS)Fixed broadband[2]แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ 3G (เช่น WCDMA, EV-DO)
2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)2557 (2014)2558 (2015)2559 (2016)
ทั่วประเทศ7,126.4010,767.7012,785.203.41.41.18.95.13.545.025.923.340.365.470.62.42.21.5
กรุงเทพมหานคร1,502.901,978.802,281.933.02.00.93.42.21.356.037.436.035.657.061.12.01.40.7
ภาคกลาง2,458.203,630.504,268.283.41.01.48.54.93.342.722.420.942.769.172.52.72.61.9
ภาคเหนือ1,064.801,516.801,943.772.62.41.09.35.92.449.430.026.237.960.569.60.81.20.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,253.102,238.402,644.484.11.10.913.07.06.337.021.516.943.467.773.92.62.72.0
ภาคใต้847.51,403.401,646.763.60.60.713.46.04.238.820.818.640.169.374.84.13.31.7
[1] Analogue modem และ Integrated Services for Digital Network (ISDN) เป็นระบบแบบเก่าที่มีความเร็วดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่เกิน 128 kbit/s
[2] Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL,ADSL,VDSL),Cable modern , Leased line , ดาวเทียม , เคเบิล, ใยแก้วนำแสง , Fixed wireless , WiMAX)
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2016
(Visited 52 times, 1 visits today)