สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T010 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต และภาค

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-10 ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามประเภทของอินเตอร์เน็ต และภาค
Table 8-10 Percentage of households using broadband Internet
ภาคจำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (พันครัวเรือน)ประเภทของอินเตอร์เน็ต
NarrowbandBroadbandไม่แน่ใจ
Analogue modem, ISDN[1]แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ 2G,2.5G (เช่น GSM,CDMA,GPRS)Fixed broadband[2]แบบไร้สายเคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือ 3G (เช่น WCDMA, EV-DO)
2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)2558 (2015)2559 (2016)2560 (2017)
ทั่วประเทศ10,767.7012,785.2013,850.301.41.11.15.13.52.525.923.321.765.470.673.52.21.51.2
กรุงเทพมหานคร1,978.802,281.932,247.602.00.91.92.21.30.737.436.033.957.061.162.01.40.71.5
ภาคกลาง3,630.504,268.284,638.401.01.41.64.93.32.322.420.920.169.172.574.72.61.91.3
ภาคเหนือ1,516.801,943.772,107.202.41.00.45.92.41.030.026.225.160.569.672.81.20.80.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,238.402,644.483,067.501.10.90.77.06.35.121.516.915.467.773.977.72.72.01.1
ภาคใต้1,403.401,646.761,789.600.60.70.96.04.22.520.818.617.469.374.878.43.31.70.8
[1] Analogue modem และ Integrated Services for Digital Network (ISDN) เป็นระบบแบบเก่าที่มีความเร็วดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่เกิน 128 kbit/s
[2] Fixed broadband ได้แก่ DSL (SDSL,ADSL,VDSL),Cable modern , Leased line , ดาวเทียม , เคเบิล, ใยแก้วนำแสง , Fixed wireless , WiMAX)
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
Source: National Statistical Office, ICT household survey report 2017
(Visited 149 times, 1 visits today)