สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T021 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 - 2560
Patents to Thais in EPO, 2003 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี (Year)การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร (Patent applications)สิทธิบัตรที่ได้รับ (Granted patents)
2546 (2003)75
2547 (2004)63
2548 (2005)145
2549 (2006)141
2550 (2007)74
2551 (2008)154
2552 (2009)124
2553 (2010)51
2554 (2011)76
2555 (2012)227
2556 (2013)187
2557 (2014)206
2558 (2015)255
2559 (2016)607
2560 (2017)615
ที่มา (Source): European Patent Office (EPO)
(Visited 32 times, 1 visits today)