สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T021 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 – 2559

PT - T021 สิทธิบัตรของคนไทยในยุโรป ปี 2546 - 2559  
PT- T021 Patents to Thais in EPO, 2003 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
(Patent applications)
สิทธิบัตรที่ได้รับ
(Granted patents)
2546 (2003)75
2547 (2004)63
2548 (2005)145
2549 (2006)141
2550 (2007)74
2551 (2008)154
2552 (2009)124
2553 (2010)51
2554 (2011)76
2555 (2012)227
2556 (2013)187
2557 (2014)206
2558 (2015)255
2559 (2016)607
ที่มา (Source): European Patent Office (EPO)
(Visited 36 times, 1 visits today)