สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T022 จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเทศผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ปี 2548 – 2558

PT-T022 จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเทศผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ปี 2548 - 2558           
PT-T022 Number of PCT (Patent Cooperation Treaty) filings by country of origin, 2005 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ประเทศ (Country)ปี 2548
(Y 2005)
ปี 2549
(Y 2006)
ปี 2550
(Y 2007)
ปี 2551
(Y 2008)
ปี 2552
(Y 2009)
ปี 2553
(Y 2010)
ปี 2554
(Y 2011)
ปี 2555
(Y 2012)
ปี 2556
(Y 2013)
ปี 2557
(Y 2014)
ปี 2558
(Y 2015)
สหรัฐอเมริกา (United States of America)46,88151,28054,04351,64345,62845,02448,96251,20757,239 61,492 57,385
ญี่ปุ่น (Japan)24,87027,02527,74328,76029,80232,15038,87343,66043,918 42,459 44,235
เยอรมัน (Germany)15,99116,73717,82118,85516,79717,56818,84718,85517,927 18,008 18,072
จีน (China)2,5033,9425,4556,1207,90012,29616,40218,62721,516 25,539 29,846
เกาหลีใต้ (Republic of Korea)4,6865,9457,0647,8998,0359,66910,44711,84812,386 13,151 14,626
ฝรั่งเศส (France)5,7426,2566,5607,0727,2377,2467,4387,7397,899 8,319 8,476
อังกฤษ (United Kingdom)5,0995,0975,5425,4675,0444,8914,8484,8954,865 5,282 5,313
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)3,2923,6213,8333,7993,6723,7284,0084,1944,367 4,115 4,280
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)4,4984,5534,4334,3634,4624,0633,5033,9924,198 4,218 4,357
สวีเดน (Sweden)2,8843,3363,6554,1363,5683,3143,4623,5853,960 3,925 3,858
แคนาดา (Canada)2,3162,5752,8792,9762,5272,6982,9242,7482,851 3,089 2,848
อิตาลี (Italy)2,3492,6982,9462,8832,6522,6582,6952,8362,872 3,061 3,083
ฟินแลนด์ (Finland)1,8931,8462,0092,2142,1232,1382,0792,3532,103 1,815 1,592
อินเดีย (India)6788339021,0729611,2861,3301,2081,392 1,394 1,423
สิงคโปร์ (Singapore)450474519586593641662710837944910
มาเลเซีย (Malaysia)3461110208224350263292310314268
ไทย (Thailand)1011617207267607268132
ฟิลิปปินส์ (Philippines)2624171321142116323527
เวียดนาม (Viet Nam)116659181317721
อินโดนีเซีย (Indonesia)88910716131214176
หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงเป็นสถิติผลรวมจำนวนการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในระบบ PCT จากประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอ
Remark: Counts are based on the international filing date and country of residence of the first named applicant.
ที่มา (Source): WIPO Statistics Database, March 2016. PCT Yearly Review The International Patent System 2016
(Visited 109 times, 1 visits today)