สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T005 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 2559
Private research and development personnel (headcount) by sectors, 2004 – 2016
หน่วย: คน (unit: persons)
ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial sector)
ปี
2547
(2004)
ปี
2548
(2005)
ปี
2549
(2006)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
การผลิต
(Manufacturing)
7,26210,82310,2928,42414,14012,70218,84518,80120,63427,24840,93048,649
เหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and quarrying)
- - - - - - 44505017253176
อาหารและเครื่องดื่ม
(Food products and beverages)
1,6831,8131,6901,3733,3483,0303,9333,4823,6635,6626,4939,363
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ
(Tobacco products)
- - - - - - 93381212
สิ่งทอ
(Textiles)
4795822271891,2741,166352285301632337315
เครื่องนุ่งห่ม
(Wearing apparel)
69178161179 - - 354736736340710552
เครื่องหนังและรองเท้า
(Leather products and footwear)
217278352337304279447416451343606409
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน
(Wood and wood products)
76921337142 - 78398361363132223
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
(Paper and paper products)
93476178621251252342192252891,577906
การพิมพ์
(Printing)
313010338 - - 78106111205503137
ปิโตรเลียม
(petroleum)
29970902094974753614885517364434,706
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
(Chemicals and chemical products)
9171,4091,7141,0352,5912,3773,5403,2443,6064,3034,2895,912
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(Rubber and plastic products)
3505791,5496021,1809972,0507478522,0035,9902,415
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ
(Other non-metallic mineral products)
1156405454525886391,1351,3251,4011,9342,0462,696
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์
(Basic metals and fabricated metal products)
1067072947008347927921,0601,0999582,834917
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(Machinery and equipment)
5521,8401,3088461,0738521,3811,3761,4642,3633,7732,989
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
(Office, accounting and computing machinery)
- 49478 - - 149 - - 4151,4702,034
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electrical machinery and apparatus)
487211874713382511,1001,0331,5698071,5561,465
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
(Radio, television and communication equipment and apparatus)
8361,1388976662442313501,2021,3501,2201,0571,073
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด)
(Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)
5451956676712710910922654216
ยานยนต์
(Motor vehicles)
2575056878331,1861,1111,1471,1361,2909283,2327,437
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง
(Other transport equipment)
22226376 - - 483244244327341731
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
6191532012153493117023103151,2572,8792,728
เกษตรกรรม
(Agriculture)
- - - - - - - - - 839204624
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
(Recycling, electricity, gas and water supply)
- - - - - - - 832883919337613
การให้บริการ
(Service)
8419348611,6364593524,6364,7744,7929,75515,98215,250
การก่อสร้าง
(Construction services)
- - - - - - 1,0024047221127116
บริการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and restaurant services)
- - - - - - 1529898573481730
การขนส่งทางบก
(Land transport services)
- - - - - - 64232352849
การขนส่งทางน้ำ
(Water transport services)
- - - - - - 152 - - - 10627
การขนส่งทางอากาศ
(Air transport services)
- - - - - - - - - - 2814
บริการขนส่งและท่องเที่ยว
(Transportation and tourism services)
- - - - - - 5017317374954483
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Post and telecommunication services)
79142149217 64* 641016868278371,598
บริการการเงินและประกันภัย
(Financial and insurance services)
175 - - 465 - - 5832641349919254,645
อสังหาริมทรัพย์
(Real estate services)
- - - - - - 401,3561,3271513721,135
บริการทางธุรกิจอื่นๆ
(Other business services)
182323221773821803431,7451,8172,9794,4591,747
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
(Computer and related activities)
16014717678 - - 6051281281,020101658
บริการวิจัยและพัฒนา
(Research and development services)
245322315799771081,3847708541,5242,1581,806
การศึกษา
(Education services)
- - - - - - 8216161234,6681,118
บริการสุขภาพและอนามัย
(Health and sanitation services)
- - - - - - 6785859568611,126
บันเทิงและกีฬา
(Entertainment and sport services)
- - - - - - - - 14881,064367
บริการสุขภาพ สปา และสังคม
(Health, spa and social services)
- - - - - - 1188504431
การค้าส่ง/ค้าปลีก
(Wholesale/Retail)
- - - - - - 1,4412,2052,3535,2441,8325,576
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย
(Wholesale/distributor)
- - - - - - - - - 3,0651,2782,042
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ
(Convenience store, grocery store)
- - - - - - - - - 1,1923311,662
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์
(Wholesale/retail, automotive and equipment)
- - - - - - - - - 9872241,872
รวม (Total)8,10311,75711,15310,06014,59913,05424,92225,78027,77942,24758,77469,475
ที่มา:Source:
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2547 – 2549 1. National Science and Technology Development Agency: 2004 – 2006
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 -25582. National Science Technology and Innovation Policy Office: 2008 – 2015
(Visited 63 times, 1 visits today)