ข้อมูลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รุ่นที่ 1

ตารางเรียน

 

รุ่นที่ 2

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางเรียน

 

รุ่นที่ 3

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางเรียน

(Visited 233 times, 1 visits today)