ข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยนโยบาย

ข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยนโยบาย

รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Excel)

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (PDF)

 

รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Excel)

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (PDF)

 

รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Excel)

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (PDF)

(Visited 170 times, 1 visits today)