แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/temp-analysis-2009.html อ้างใน นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 300 เดือนกุมภาพันธ์ 2553.

  • “นาซา” เปิดเผยแผนที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลกซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยามากกว่า 1,000 สถานีทั่วโลก ข้อมูลดาวเทียมสำหรับอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และสถานีวิจัยแอนตาร์กติกา สรุปได้ดังนี้ 1) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2005 เป็นปีที่ร้อนที่สุด และปี 2008 เป็นปีที่เย็นที่สุด 2) ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิพื้นผิวโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ และ 3) เมื่อเทียบกับเมื่อ 130 ปีที่แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียส
(Visited 708 times, 1 visits today)