ผลงานและสิ่งตีพิมพ์

ค้นหาผลงานและสิ่งตีพิมพ์ที่สนใจ


สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

สถานะ 5 พฤศจิกายน 2561

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆได้ ที่นี่(click)

 

(Visited 4,960 times, 2 visits today)
สถานะการตีพิมพ์ : มี