สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประจำปี 2561

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร 10,000 คน ประจำปี 2561

ดัชนี วทน. ล่าสุด

ข้อมูลเป็นที่นิยม

  • ข้อมูลล่าสุด