แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

การเป็นโรคจากพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น

  • World Health Organization (WHO) รายงานว่า สาเหตุที่ทำให้ประชากรทุกกลุ่มประเทศตั้งแต่ประเทศที่มีรายได้ต่ำไปจนถึงประเทศที่มีรายได้สูง) เสียชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง การขาดการเคลื่อนไหว (physical inactivity) โรคอ้วนและน้ำหนักเกิน

ที่มา: World Health Organization (2009). GLOBAL HEALTH RISKS: Mortality and burden of disease attributable toselected major risks.

(Visited 6,334 times, 1 visits today)