สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T006 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2557 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-6 จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2557 - 2561
Table 7-6 Population per scientific and technological publication by country of Asia-pacific Region, 2009 - 2018
ประเทศ
(Country)
จำนวนประชากรของประเทศ : ล้านคน
(Population : million persons) (1)
ผลงานตีพิมพ์
(Number of publications) (2)
จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อประชากร 1,000 คน
(Number of publication per 1,000 population)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
2557
(2014)
2558
(2015)
2559
(2016)
2560
(2017)
2561
(2018)
สิงคโปร์ (Singapore)5.505.475.705.645.6410,81410,89711,85112,22012,5271.9671.9922.0802.1672.221
ไต้หวัน (Taiwan)23.7023.4023.4023.5023.5924,85722,35023,41922,62322,3941.0490.9551.0010.9630.949
เกาหลี (South Korea)50.3450.4250.5951.4751.6451,22151,16254,71855,45557,4081.0181.0151.0821.0771.112
ญี่ปุ่น (Japan)126.13127.10126.32126.79126.5373,44268,89275,04875,72076,4760.5820.5230.5940.5970.604
มาเลเซีย (Malaysia)30.1929.9030.7531.1131.539,8319,31110,21910,09710,1460.3260.3110.3320.3250.322
บรูไน (Brunei)0.420.420.430.430.431071591891821780.2530.3810.4410.4230.414
จีน (China)1,369.811,364.271,382.321,386.401,392.73243,268257,387298,597330,001376,2320.1780.1890.2160.2380.270
ไทย (Thailand)67.2267.7268.1569.2169.436,3336,3827,4308,1018,5240.0940.0940.1090.1170.123
อินเดีย (India)1,267.401,295.291,326.801,338.661,352.6253,96353,38560,53163,55667,6940.0430.0410.0460.0470.050
ลาว (Laos)6.896.696.926.957.061241531551381780.0180.0230.0220.0200.025
เวียดนาม (Vietnam)90.1890.7394.4494.6095.542,3312,5293,2613,8854,8970.0260.0280.0350.0410.051
กัมพูชา (Cambodia)15.4115.3315.8316.0116.252012262722633000.0130.0150.0170.0160.018
ฟิลิปปินส์ (Philippines)100.1099.14102.25105.17106.659329721,1471,2771,2990.0090.0100.0110.0120.012
อินโดนีเซีย (Indonesia)252.81254.45260.58264.65267.661,4891,5311,9632,2602,8240.0060.0060.0080.0090.011
เมียนมา (Myanmar)53.7253.4454.3653.3853.71681041582373040.0010.0020.0030.0040.006
ที่มา(sources):
(1) The World Bank
(2) Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (various years)
(Visited 1,162 times, 1 visits today)