สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

AR-T008 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 7-8 บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2561
Table 7-8 Scientific and technological publications by country (co-publication), 2018
อันดับ
(Rank)
ประเทศ
(Country)
จำนวนผลงานตีพิมพ์ ปี 2561
(Number of publications in 2018)
1สหรัฐอเมริกา (USA) 1,471
2ญี่ปุ่น (Japan) 861
3อังกฤษ (England) 818
4จีน (China PRC) 769
5ออสเตรเลีย (Australia) 510
6เยอรมนี (Germany) 500
7ฝรั่งเศส (France) 456
8อินเดีย (India) 442
9เกาหลีใต้ (South Korea) 402
10มาเลเซีย (Malaysia) 386
11อิตาลี (Italy) 336
12ไต้หวัน (Taiwan) 323
13สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 321
14บราซิล (Brazil) 295
15ออสเตรีย (Austria) 284
16สเปน (Spain) 264
17เบลเยี่ยม (Belgium) 245
18รัสเซีย (Russia) 244
19โปแลนด์ (Poland) 232
20ปากีสถาน (Pakistan) 231
ที่มา (source) : Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science®, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), as of 15th Feb 2019
(Visited 158 times, 1 visits today)