สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ

BG-T001 สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทของงบประมาณปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562
งบบุคลากรและงบดำเนินงาน838,693851,611871,033870,430866,381865,754
งบประมาณ วทน.89,11994,615103,254111,243116,910107,612
งบประมาณที่ไม่ใช่ วทน.1,597,1881,628,7751,745,7131,751,3271,916,7092,026,634
รวม2,525,0002,575,0002,720,0002,733,0002,900,0003,000,000
(Visited 480 times, 1 visits today)